Thiết bị báo động

Honeywell Vista 10P

Honeywell Vista 10P

200.000₫ 250.000₫

-20%
Honeywell 6160

Honeywell 6160

200.000₫ 250.000₫

-20%
Honeyell V128FBP-9

Honeyell V128FBP-9

200.000₫ 250.000₫

-20%
Honeyell 6160CR

Honeyell 6160CR

200.000₫ 250.000₫

-20%
Trung tâm báo động Paradox SP4000-K636
-20%
Bộ nhận dữ liệu báo động thông qua IP (RJ45) IPR 512
-20%
Bộ điều khiển ,lập trình ,gởi dữ liệu báo động IP150
-20%
Bộ báo nhắn tin SMS và điều hệ thống bằng tin nhăn PCS250
-20%