Báo động Paradox

Trung tâm báo động Paradox SP4000-K636
-20%
Bộ nhận dữ liệu báo động thông qua IP (RJ45) IPR 512
-20%
Bộ điều khiển ,lập trình ,gởi dữ liệu báo động IP150
-20%
Bộ báo nhắn tin SMS và điều hệ thống bằng tin nhăn PCS250
-20%