Đầu báo khói tại chỗ FSKJ

Đầu báo khói tại chỗ FSKJ

200.000₫ 250.000₫

-20%
Đầu báo khói quang điện

Đầu báo khói quang điện

200.000₫ 250.000₫

-20%
Đầu báo khói ION

Đầu báo khói ION

200.000₫ 250.000₫

-20%
Đầu báo khí gas kp35b

Đầu báo khí gas kp35b

200.000₫ 250.000₫

-20%
Nút nhấn khẩn chìm, không có jack cắm Tel PPE-2(JE)
-20%
Nút kéo khẩn cấp HPS-SAH-WP

Nút kéo khẩn cấp HPS-SAH-WP

200.000₫ 250.000₫

-20%
Đầu báo khói tại chổ Hochiki SS-2LL-10HCB
-20%
Bình phun chất chữa cháy SBK Hochiki
-20%
Thiết bị báo động
Honeywell Vista 10P

Honeywell Vista 10P

200.000₫ 250.000₫

-20%
Honeywell 6160

Honeywell 6160

200.000₫ 250.000₫

-20%
Honeyell V128FBP-9

Honeyell V128FBP-9

200.000₫ 250.000₫

-20%
Honeyell 6160CR

Honeyell 6160CR

200.000₫ 250.000₫

-20%
Trung tâm báo động Paradox SP4000-K636
-20%
Bộ nhận dữ liệu báo động thông qua IP (RJ45) IPR 512
-20%
Bộ điều khiển ,lập trình ,gởi dữ liệu báo động IP150
-20%
Bộ báo nhắn tin SMS và điều hệ thống bằng tin nhăn PCS250
-20%
Thiết bị báo cháy
Đầu báo khói tại chỗ FSKJ

Đầu báo khói tại chỗ FSKJ

200.000₫ 250.000₫

-20%
Đầu báo khói quang điện

Đầu báo khói quang điện

200.000₫ 250.000₫

-20%
Đầu báo khói ION

Đầu báo khói ION

200.000₫ 250.000₫

-20%
Đầu báo khí gas kp35b

Đầu báo khí gas kp35b

200.000₫ 250.000₫

-20%
Nút nhấn khẩn chìm, không có jack cắm Tel PPE-2(JE)
-20%
Nút kéo khẩn cấp HPS-SAH-WP

Nút kéo khẩn cấp HPS-SAH-WP

200.000₫ 250.000₫

-20%
Đầu báo khói tại chổ Hochiki SS-2LL-10HCB
-20%
Bình phun chất chữa cháy SBK Hochiki
-20%